آگهی‌ های تبلیغاتی

آگهی‌ های تبلیغاتی که در زیر مشاهده می‌کنید به عنوان نمونه در این برگه قرار داده شده‌اند.

آگهی های تبلیغاتی که ما در فروشگاهمان مورد استفاده قرار می‌دهیم از نوع متنی و بنری است.

و نمونه‌هایی از این دو نوع آگهی تبلیغاتی را در زیر می‌توانید مشاهده کنید.


آگهی تبلیغاتی ـ ابعاد 250×300

آگهی تبلیغاتی ـ ابعاد ۲۵۰×۳۰۰


آگهی‌ های تبلیغاتی ـ ابعاد 90×728

آگهی‌ های تبلیغاتی ـ ابعاد ۹۰×۷۲۸


آگهی های تبلیغاتی ـ ابعاد 240×120

آگهی های تبلیغاتی ـ ابعاد ۲۴۰×۱۲۰


دستگاه کنترل تردد

آگهی های تبلیغاتی ـ متنی


 

0

آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner